Alleen mannelijke
kandidaten graag.”

De uitzendbranche zegt nee tegen discriminatie op basis van geslacht.

 
Mannen.jpg

Discriminatie op basis van geslacht

Het is wettelijk verboden, maar toch gebeurt het vaak: discriminatie op basis van geslacht. Met name vrouwen krijgen hier mee te maken. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek, wanneer ze vragen voorgeschoteld krijgen over het combineren van werk- en zorgtaken.

Ook al krijgen vrouwen hier vaker mee te maken, mannen kunnen uiteraard ook een beroep doen op diezelfde wet wanneer ze ongelijk worden behandeld op basis van hun geslacht. 

 
 
 

Hoe komt het voor?

Een discriminerend verzoek kan bijvoorbeeld zo klinken:

'Wij zoeken alleen mannelijke kandidaten omdat het werk fysiek zwaar is.'

'Wij zoeken met het oog op ons personeelsbestand vooral mannen. We hebben al genoeg vrouwen op de afdeling.'


Hoe kun je reageren?

‘Wat zijn uw ervaringen met vrouwen voor deze functie? U benoemt dat het gaat om 'fysiek zwaar' werk en zoekt daarom alleen mannen, begrijp ik dat goed? [inlener reageert...]. Ik wil u er op wijzen dat het bij wet niet is toegestaan om onderscheid te maken op grond van geslacht. Ik heb op basis van de door u gestelde functie-eisen meerdere geschikte kandidaten die ik u voor wil stellen. Hierbij houd ik rekening met het zware werk dat de kandidaat moet verrichten.’

‘Wat zijn de functie-eisen voor deze vacature? Welke kwaliteiten zoekt u? Ik wijs u erop dat wij niet specifiek selecteren op mannelijke kandidaten voor de functie. Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste kandidaat voor deze functie, maar het enkel selecteren van mannen voor een functie is bij wet niet toegestaan.’  

 

En wat zeg je niet?

‘Ja, ik begrijp wat u bedoelt.’

‘Ik houd er rekening mee.’

‘Tja, het mag eigenlijk niet, maar ik denk niet dat het een probleem wordt.’

‘Ik laat de beslissing aan u over.’


Meer info? Kijk hier:

De wet bevat regels die sollicitanten en werknemers beschermen tegen discriminatie. Meer weten over discriminatie op geslacht? Check het hier.

Meer weten over wanneer voorkeursbehandeling wél mag? Check het hier.

Je eigen kennis testen over arbeidsmarktdiscriminatie?
Gebruik de Diversiteit Loont App.

 

Krijg je een discriminerend verzoek?

 
Stap-1.png

Time out!

Bij twijfel, slow down.
Neem rustig de tijd om uit te zoeken wat je moet doen. Vraag desnoods of je terug kunt bellen.

 
Stap-2.png

Zoek het uit.

Zet een hulplijn in:
Deze website, video’s, de spieksheet, de app ‘Diversiteit Loont’, of vraag het je collega’s.

Is het verzoek inderdaad discriminerend?

 
Stap-3.png

Zeg nee.

Bel terug en leg uit waarom je nee zegt.
Je kunt de inlener vaak wel op andere manieren helpen aan een geschikte kandidaat.

 

ABU helpt zijn leden 

Twijfel je over een discriminerend verzoek van een opdrachtgever? Bekijk onze video’s, raadpleeg de spieksheet en lees de themapagina’s over veelvoorkomende vormen van discriminatie. Krijg je een discriminerend verzoek? Meld het via het meldpunt

 
 

Ander onderwerp?

“Graag een Pool, want dat zijn harde werkers.”

Buiten-NL.jpg